Cho thuê kho, nhà xưởng, đất tại Bắc Ninh

Sắp xếp

Tiêu chí tìm kiếm: Cho thuê kho, nhà xưởng, đất. Tỉnh/Tp: Bắc Ninh. 85 bất động sản.

Chính chủ cho thuê 2400m2 kho xưởng tại cụm công nghiệp Dốc Sặt, Từ Sơn, Bắc Ninh

40 Nghìn/m²/tháng
2400 m²
Từ Sơn - Bắc Ninh
18/03/2017 >> Chi tiết

Công ty C&C cho thuê gấp 1200m2, 2500m2 tại KCN Tiên Sơn, Từ Sơn, Bắc Ninh

Thỏa thuận
1200 m²
Từ Sơn - Bắc Ninh
16/03/2017 >> Chi tiết

Cần cho thuê gấp 1400m2 nhà xưởng tại cụm công nghiệp Dốc Sặt, Từ Sơn, Bắc Ninh

40 Nghìn/m²/tháng
1400 m²
Từ Sơn - Bắc Ninh
16/03/2017 >> Chi tiết

2000m2, 3000m2 kho xưởng cho thuê tại cụm công nghiệp Dốc Sặt, Từ Sơn, Bắc Ninh

40 Nghìn/m²/tháng
2000 m²
Từ Sơn - Bắc Ninh
16/03/2017 >> Chi tiết

Công ty chúng tôi cho thuê 2100m2, 4480m2 tại Đại Đồng, Hoàn Sơn, Bắc Ninh

61.53 Nghìn/m²/tháng
4480 m²
Tiên Du - Bắc Ninh
16/03/2017 >> Chi tiết

Chúng tôi có kho xưởng trống 800m2, 1700m2, 2600m2 tại KCN Đại Đồng, Tiên Du, Bắc Ninh

Thỏa thuận
800 m²
Tiên Du - Bắc Ninh
16/03/2017 >> Chi tiết

Tôi cần cho thuê gấp 2100m2 kho xưởng tại KCN Khắc Niệm, Bắc Ninh

Thỏa thuận
2100 m²
Bắc Ninh - Bắc Ninh
16/03/2017 >> Chi tiết

Chính chủ cần cho thuê 540m2 tại Đại Đồng, Hoàn Sơn, Bắc Ninh

Thỏa thuận
540 m²
Tiên Du - Bắc Ninh
16/03/2017 >> Chi tiết

Cho thuê 900m2, 1700m2, 2800m2, 4800m2 tại cụm công nghiệp Dốc Sặt, Từ Sơn, Bắc Ninh

40 Nghìn/m²/tháng
900 m²
Từ Sơn - Bắc Ninh
16/03/2017 >> Chi tiết

Nhà xưởng, kho 1200m2, 2600m2 cho thuê tại KCN Đại Đồng, Hoàn Sơn, Bắc Ninh

Thỏa thuận
1200 m²
Tiên Du - Bắc Ninh
16/03/2017 >> Chi tiết

Công ty C&C cho thuê 900m2, 1500m2, 2300m2 tại Đại Đồng, Hoàn Sơn, Tiên Du, Bắc Ninh

45.54 Nghìn/m²/tháng
900 m²
Tiên Du - Bắc Ninh
16/03/2017 >> Chi tiết

Mặt bằng nhà kho từ 1000m2 đến 5000m2 cho thuê tại KCN Đại Đồng, Hoàn Sơn, Bắc Ninh

55 Nghìn/m²/tháng
1800 m²
Tiên Du - Bắc Ninh
16/03/2017 >> Chi tiết

Cho thuê kho xưởng tại Đại Đồng, Hoàn Sơn, Bắc Ninh diện tích 600 – 5000m2

61.47 Nghìn/m²/tháng
1800 m²
Tiên Du - Bắc Ninh
16/03/2017 >> Chi tiết

900m2, 1800m2, 2400m2, 3600m2 kho xưởng cho thuê tại KCN Đại Đồng, Hoàn Sơn, Bắc Ninh

52 Nghìn/m²/tháng
2400 m²
Tiên Du - Bắc Ninh
16/03/2017 >> Chi tiết

Công ty C&C chuyên cho thuê kho xưởng tại Đại Đồng, Hoàn Sơn, Bắc Ninh

45.53 Nghìn/m²/tháng
900 m²
Tiên Du - Bắc Ninh
16/03/2017 >> Chi tiết

Tôi cho thuê kho xưởng 2100m2, 2600m2 tại Hoàn Sơn, Đại Đồng Tiên Du, Bắc Ninh

45.5 Nghìn/m²/tháng
2100 m²
Tiên Du - Bắc Ninh
16/03/2017 >> Chi tiết

Tôi cho thuê kho xưởng 2300m2 tại Đại Đồng, Hoàn Sơn, Tiên Du, Bắc Ninh

56.98 Nghìn/m²/tháng
2300 m²
Tiên Du - Bắc Ninh
16/03/2017 >> Chi tiết

Chúng tôi cho thuê kho xưởng từ 500m2 đến 10.000m2 tại Đại Đồng, Tiên Du, Bắc Ninh

45.53 Nghìn/m²/tháng
800 m²
Tiên Du - Bắc Ninh
13/03/2017 >> Chi tiết

Nhà kho xưởng cho thuê nhiều diện tích tại Đại Đồng, Hoàn Sơn, Bắc Ninh

61.47 Nghìn/m²/tháng
4480 m²
Tiên Du - Bắc Ninh
13/03/2017 >> Chi tiết

Cho thuê nhà xưởng 4450m2 tại KCN Khai Sơn, Thuận Thành Bắc Ninh, có ảnh thật

56.91 Nghìn/m²/tháng
4450 m²
Thuận Thành - Bắc Ninh
11/03/2017 >> Chi tiết

Công ty C&C Việt Nam cần cho thuê kho xưởng tại Đại Đồng, Hoàn Sơn, Tiên Du, Bắc Ninh

46 Nghìn/m²/tháng
9000 m²
Tiên Du - Bắc Ninh
10/03/2017 >> Chi tiết

Công ty C&C Việt Nam cho thuê 1200m2, 1700m2, 2100m2, 3500m2 tại KCN Đại Đồng, Bắc Ninh

50 Nghìn/m²/tháng
1700 m²
Tiên Du - Bắc Ninh
10/03/2017 >> Chi tiết

Công ty C&C cho thuê 1200m2, 4200m2, 5000m2 tại KCN Khắc Niệm, Bắc Ninh

60 Nghìn/m²/tháng
1200 m²
Bắc Ninh - Bắc Ninh
10/03/2017 >> Chi tiết

Chúng tôi cần cho thuê 1200m2, 4200m2, 5000m2 tại KCN Khắc Niệm, Bắc Ninh

61.47 Nghìn/m²/tháng
4200 m²
Bắc Ninh - Bắc Ninh
10/03/2017 >> Chi tiết

Kho xưởng cần cho thuê 1200m2, 2500m2, 3400m2 tại KCN Đại Đồng, Tiên Du, Bắc Ninh

56 Nghìn/m²/tháng
1200 m²
Tiên Du - Bắc Ninh
10/03/2017 >> Chi tiết

Cho thuê mặt bằng nhà kho, xưởng tử 600- 5000m2 tại KCN Khắc Niệm, Bắc Ninh

56.91 Nghìn/m²/tháng
5000 m²
Bắc Ninh - Bắc Ninh
10/03/2017 >> Chi tiết

Công ty C&C Việt Nam cho thuê kho xưởng tại cụm công nghiệp Dốc Sặt, Từ Sơn, Bắc Ninh

40 Nghìn/m²/tháng
2300 m²
Từ Sơn - Bắc Ninh
10/03/2017 >> Chi tiết

Tôi có kho xưởng trống 700m2, 1100m2, 2100m2, 2500, 3000m2 tại cụm CN Dốc Sặt, Từ Sơn, ...

40 Nghìn/m²/tháng
700 m²
Từ Sơn - Bắc Ninh
10/03/2017 >> Chi tiết

Kho xưởng cần cho thuê 1200m2, 2500m2, 3400m2 tại KCN Đại Đồng, Tiên Du, Bắc Ninh

Thỏa thuận
3400 m²
Tiên Du - Bắc Ninh
10/03/2017 >> Chi tiết

1000m2 đến 5000m2 cho thuê tại cụm công nghiệp Dốc Sặt, Từ Sơn, Bắc Ninh

40 Nghìn/m²/tháng
5000 m²
Từ Sơn - Bắc Ninh
10/03/2017 >> Chi tiết
Tin đã lưu