Cho thuê kho, nhà xưởng, đất tại Huyện Tân Uyên

Sắp xếp

Tiêu chí tìm kiếm: Cho thuê kho, nhà xưởng, đất tại Huyện Tân Uyên. Tỉnh/Tp: Bình Dương. Quận/Huyện: Tân Uyên. 73 bất động sản.

Cho thuê xưởng tại Tân Uyên Bình Dương, 28.000m2, LH 0938.949.373

95.00 Triệu/tháng
28000 m²
Tân Uyên - Bình Dương
19/01/2018 >> Chi tiết

Nhà xưởng Tân Uyên Bình Dương cho thuê, 26.500m2, LH 0938.949.373

90.00 Triệu/tháng
26500 m²
Tân Uyên - Bình Dương
19/01/2018 >> Chi tiết

Nhà xưởng ở Tân Uyên Bình Dương cho thuê, 25.500m2, LH 0938.949.373

88.00 Triệu/tháng
25500 m²
Tân Uyên - Bình Dương
19/01/2018 >> Chi tiết

Nhà xưởng tại Tân Uyên Bình Dương cho thuê, 24.400m2, LH 0938.949.373

85.00 Triệu/tháng
24400 m²
Tân Uyên - Bình Dương
19/01/2018 >> Chi tiết

Thuê nhà xưởng Tân Uyên Bình Dương, 23.300m2, LH 0938.949.373

74.00 Triệu/tháng
23300 m²
Tân Uyên - Bình Dương
19/01/2018 >> Chi tiết

Thuê nhà xưởng ở Tân Uyên Bình Dương, 22.200m2, LH 0938.949.373

70.00 Triệu/tháng
22200 m²
Tân Uyên - Bình Dương
19/01/2018 >> Chi tiết

Thuê nhà xưởng tại Tân Uyên Bình Dương, 21.100m2, LH 0938.949.373

68.00 Triệu/tháng
21100 m²
Tân Uyên - Bình Dương
19/01/2018 >> Chi tiết

Cho thuê xưởng ở Tân Uyên Bình Dương, 3.300m2, LH 0938.949.373

12.00 Triệu/tháng
3300 m²
Tân Uyên - Bình Dương
19/01/2018 >> Chi tiết

Cho thuê xưởng Tân Uyên Bình Dương, 4.400m2, LH 0938.949.373

16.00 Triệu/tháng
4400 m²
Tân Uyên - Bình Dương
19/01/2018 >> Chi tiết

Thuê xưởng Tân Uyên Bình Dương, 20.000m2, LH 0938.949.373

63.00 Triệu/tháng
20000 m²
Tân Uyên - Bình Dương
19/01/2018 >> Chi tiết

Xưởng tại Tân Uyên cho thuê, 12.000m2, LH 0938.949.373

42.00 Triệu/tháng
12000 m²
Tân Uyên - Bình Dương
19/01/2018 >> Chi tiết

Xưởng Tân Uyên cho thuê, 13.100m2, LH 0938.949.373

45.00 Triệu/tháng
13100 m²
Tân Uyên - Bình Dương
19/01/2018 >> Chi tiết

Xưởng tại Tân Uyên Bình Dương cho thuê, 14.200m2, LH 0938.949.373

48.00 Triệu/tháng
14200 m²
Tân Uyên - Bình Dương
19/01/2018 >> Chi tiết

Xưởng ở Tân Uyên Bình Dương cho thuê, 15.300m2, LH 0938.949.373

51.00 Triệu/tháng
15300 m²
Tân Uyên - Bình Dương
19/01/2018 >> Chi tiết

Thuê xưởng tại Tân Uyên Bình Dương, 19.000m2, LH 0938.949.373

73.00 Triệu/tháng
19000 m²
Tân Uyên - Bình Dương
19/01/2018 >> Chi tiết

Thuê xưởng ở Tân Uyên Bình Dương, 17.800m2, LH 0938.949.373

67.00 Triệu/tháng
17800 m²
Tân Uyên - Bình Dương
19/01/2018 >> Chi tiết

Thuê xưởng Tân Uyên Bình Dương, 16.600m2, LH 0938.949.373

63.00 Triệu/tháng
16600 m²
Tân Uyên - Bình Dương
19/01/2018 >> Chi tiết

Xưởng Tân Uyên Bình Dương cho thuê, 16.400m2, LH 0938.949.373

53.00 Triệu/tháng
16400 m²
Tân Uyên - Bình Dương
19/01/2018 >> Chi tiết

Thuê xưởng tại Tân Uyên Bình Dương, 17.700m2, LH 0938.949.373

55.00 Triệu/tháng
17700 m²
Tân Uyên - Bình Dương
19/01/2018 >> Chi tiết

Thuê xưởng ở Tân Uyên Bình Dương, 18.800m2, LH 0938.949.373

58.00 Triệu/tháng
18800 m²
Tân Uyên - Bình Dương
19/01/2018 >> Chi tiết

Nhà xưởng tại Tân Uyên Bình Dương cho thuê, 11.800m2, LH 0938.949.373

45.00 Triệu/tháng
11800 m²
Tân Uyên - Bình Dương
19/01/2018 >> Chi tiết

Thuê nhà xưởng Tân Uyên Bình Dương, 13.000m2, LH 0938.949.373

48.00 Triệu/tháng
13000 m²
Tân Uyên - Bình Dương
19/01/2018 >> Chi tiết

Thuê nhà xưởng ở Tân Uyên Bình Dương, 14.200m2, LH 0938.949.373

56.00 Triệu/tháng
14200 m²
Tân Uyên - Bình Dương
19/01/2018 >> Chi tiết

Thuê nhà xưởng tại Tân Uyên Bình Dương, 15.400m2, LH 0938.949.373

60.00 Triệu/tháng
15400 m²
Tân Uyên - Bình Dương
19/01/2018 >> Chi tiết

Xưởng Tân Uyên Bình Dương cho thuê, 3.100m2, LH 0938.949.373

12.00 Triệu/tháng
3100 m²
Tân Uyên - Bình Dương
19/01/2018 >> Chi tiết

Xưởng ở Tân Uyên Bình Dương cho thuê, 4.400m2, LH 0938.949.373

16.00 Triệu/tháng
4400 m²
Tân Uyên - Bình Dương
19/01/2018 >> Chi tiết

Xưởng tại Tân Uyên Bình Dương cho thuê, 5.800m2, LH 0938.949.373

21.00 Triệu/tháng
5800 m²
Tân Uyên - Bình Dương
19/01/2018 >> Chi tiết

Cho thuê nhà xưởng khu công nghiệp Nam Tân Uyên, 3.000m2, LH 0938.949.373

14.50 Triệu/tháng
3000 m²
Tân Uyên - Bình Dương
19/01/2018 >> Chi tiết

Cho thuê nhà xưởng ở khu công nghiệp Nam Tân Uyên, 4.000m2, LH 0938.949.373

19.00 Triệu/tháng
4000 m²
Tân Uyên - Bình Dương
19/01/2018 >> Chi tiết

Nhà xưởng ở Tân Uyên Bình Dương cho thuê, 10.600m2, LH 0938.949.373

39.00 Triệu/tháng
10600 m²
Tân Uyên - Bình Dương
19/01/2018 >> Chi tiết
Nhà đất bán mới nhất Nhà đất bán tiêu biểu
Tin đã lưu